• Reserveer direct

Privacy beleid

Privacyverklaring In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We maken u in deze privacyverklaring helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen u ook uit hoe u uw gegevens kunt laten wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

 • Bosrijk Ruighenrode en privacy: Bosrijk Ruighenrode biedt diverse producten en diensten aan, daarbij verwerken wij t.b.v. de administratie privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd, daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij uw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om de persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist en het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk, dan doen wij dat alleen met uw toestemming. We leggen u in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen en uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

 • Gebruik van persoonsgegevens: Bij het gebruik van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten u kiest te gebruiken. Persoonsgegevens: Afhankelijk van de diensten die u gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken: NAW gegevens e-mailadres telefoonnummer.

 • Doeleinden: Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden: om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische (nieuws)brieven en/of post. om uw gegevens te verwerken t.b.v. social-media, e-mail,  post of telefonisch wanneer dat nodig is.

 • Verstrekking aan derden: Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde c.q. gevraagde producten, goederen of diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van de post om de bestelling eventueel bij u te bezorgen of op te slaan/bewaren in de daarvoor aangewezen ruimte. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

 • Beveiligen en bewaren: Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 2 jaar. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 • Websites van derden: Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website.

 • Cookies: Wanneer u een reactie achterlaat, kunt u aangeven of uw naam, e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

 • Ingesloten inhoud van andere websites: Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

 • Google Analytics: Om onze website goed te kunnen analyseren v.w.b. bezoekersaantallen, surfgedrag en zoekwoorden, hebben wij bij Google een account welke verwerkt zit in deze website. Google verzamelt voor ons deze informatie zodat wij de vindbaarheid bij Google kunnen aanpassen en verbeteren.

 • Wijzigingen in deze privacyverklaring: Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

 • Correctie, wijzigen en verwijderen van uw gegevens: Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onze contactpagina, geef hierbij aan om welke gegevens het gaat zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.